Algemene actievoorwaarden

Hieronder vindt u de actievoorwaarden en spelregels die gelden voor alle winacties van Multimedia Center Veenendaal. Lees deze goed door voordat u meedoet met onze winacties.

1. Winacties worden uitgeschreven door Multimedia Center Veenendaal, gevestigd te Veenendaal. Op alle winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan winacties is gratis. Deelname kan op diverse manieren plaats vinden. Deelname vindt bijvoorbeeld plaats wanneer u een email heeft gestuurd met de gevraagde gegevens, of wanneer een inschrijfformulier hebt ingevuld, of wanneer u een reactie heeft geplaatst op onze Facebookpagina’s. (Dit is afhankelijk van de soort winactie. Specifieke eisen staan beschreven bij de desbetreffende winactie).

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie.

4. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Multimedia Center Veenendaal het recht de deelname van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven.

6. De looptijd van de winactie staat aangegeven in de beschrijving van de betreffende actie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar en moet de deelnemer woonachtig zijn in Nederland. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaars geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie, afhankelijk van de betreffende actie, persoonlijk geïnformeerd via het e-mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen, of bijvoorbeeld via een persoonlijk bericht via Facebook. De contactvorm wordt in de beschrijving van de actie aangegeven.

10. Multimedia Center Veenendaal kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. Medewerkers van Multimedia Center Veenendaal zijn uitgesloten van deelname.

14. Winnaars dienen uiterlijk binnen 2 weken na bekendmaking te reageren, anders worden er door Multimedia Center Veenendaal nieuwe winnaars gekozen.

15. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Multimedia Center Veenendaal uitsluitend gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door Multimedia Center Veenendaal.

17. Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

18. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

19. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden via: 0318-830220 of per e-mail via: info@mmcveenendaal.nl.

Facebook winactie '1500 volgers'

Op deze actie zijn de Algemene Actievoorwaarden van toepassing. Onderstaande voorwaarden zijn specifiek op deze actie van toepassing;

1. Deze actie loopt van 1 november 2019 tot er 1500 likes zijn behaald op onze Facebookpagina, met een uiterste datum van 31 december 2019.

2. Er worden drie winnaars gekozen. Er wordt via een privébericht op Facebook contact met de winnaars opgenomen. 

3. Er worden door middel van loting drie willekeurige winnaars geselecteerd onder iedereen die de Facebookpagina van Multimedia Center Veenendaal ‘leuk’ vindt. De loting vindt plaats wanneer de grens van 1500 likes op de pagina is bereikt.

4. De winnaars ontvangen een licentiesleutel voor G DATA InternetSecurity (1 PC / 1 jaar) ter waarde van € 39,95.

5. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd, beheerd of geassocieerd met Facebook.